Netto Biler A/S’ politik for behandling af personlige oplysninger afgivet ved brug af denne hjemmeside

Her finder du information om, hvordan Netto Biler agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse. Du kan læse, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig – enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., kontraktnummer, registreringsnummer og/eller stelnummer bil og indkomst. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 • bruger vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer
 • er kunde eller overvejer at blive det

Sådan behandler vi personoplysninger, du har givet ved brug af vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer

På vores hjemmesider og i vores applikationer tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster nødvendige oplysninger, fx navn, adresse, registreringsnummer og e-mailadresse. Oplysningerne bliver alene brugt til at imødekomme din henvendelse og yde dig den pågældende service. Derudover modtager vi information om din ip-adresse – se mere i vores politik for brugen af cookies.

Vi sender dig kun nyhedsmails, hvis du har tilmeldt dig og dermed givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i nyhedsmailen. Du kan også rette henvendelse til os og bede om at blive slettet.

 

Sådan behandler vi personoplysninger i Netto Biler – når du er kunde eller overvejer at blive det

 1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne betjene og rådgive dig, for at overholde vores aftaler med dig, for at beskytte dig og os mod bedrageri og for at leve op til de krav i lovgivningen, som vi er pålagt.

Vi behandler oplysninger til brug for udbud af vores ydelser indenfor køb og salg af biler og formidling af finansiering, forsikring mv.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 • Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nr. og evt. CVR-nr.
 • Økonomiske oplysninger.
 • Kopi af legitimation, fx kørekort.
 • Vi registrerer vores kommunikation med dig. Vi har etableret videoovervågning ved vores adresser.

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme personoplysninger:

Netto Biler indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail med følsomme personoplysninger om dit helbred eller andre følsomme oplysninger, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som lå til grund for vores indsamling og behandling.

Efter bl.a. bogføringsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år, efter forretningsforbindelsen er ophørt, eller den enkelte transaktion er gennemført.

Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage efter tv-overvågningsloven.

 

 1. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Netto Biler registrerer og bruger dine personoplysninger, når:

 • det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 • det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it-sikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og vores interesser.

 

 1. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

For at kunne opfylde aftaler med dig, videregiver vi oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. Det kan fx være:

 • Hvis du har indgået en aftale om finansiering af køb eller leasing en bil. Her vil vi i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger om din identitet til den leverandør, som skal sørge for finansieringen.
 • Hvis du har indgået aftale om en forsikring, giver vi forsikringsselskabet oplysninger om dig, som er nødvendige for at etablere og opretholde forsikringen.
 • Hvis vores værksted skal udføre arbejde, som er dækket af en serviceaftale eller en forsikring, giver vi oplysninger til udbyderen af serviceaftalen eller forsikringen.
 • Hvis du ikke overholder dine forpligtelser overfor os, giver vi oplysninger til en inkassator eller advokat i overensstemmelse med reglerne på området.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere.

 

Dine rettigheder

 1. NETTO BILERS TAVSHEDSPLIGT OG DIN RET TIL INDSIGT

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen.

Din adgang kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og vores forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

 1. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFGØRELSER

Vi foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx hvis vi fx skal lave en markedsundersøgelse eller salgsevaluering eller for at målrette vores markedsføring til dig.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

 1. RET TIL AT FÅ RETTET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER

Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Har vi videregivet forkerte oplysninger om dig, vil vi sørge for at rette fejlen.

 1. BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke. Vi må også behandle dine oplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 1. DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, ved at kontakte os. Du skal dog være opmærksom på, at vi muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, fx hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, vi har indgået med dig, eller fordi vi er forpligtet til det efter lovgivningen.

 1. RET TIL AT FÅ UDLEVERET DINE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

 1. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER OG KLAGEMULIGHEDER

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Netto Biler på salg@nettobiler.dk.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os. Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger på Netto Biler

Netto Biler A/S

Ragnasvej 1

8600 Silkeborg

CVR-nr. 40 62 47 91

www.nettobiler.dk

 Tlf. +45 86 81 19 66